Copyrights en voorbehoud

Copyrights
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Rembert Oldenboom / Floating Point (teksten en foto's) zijn beschermd door copyrightsen andere beschermende wetten.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rembert Oldenboom / Floating Point is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

Voorbehoud
De inhoud van deze website is met de grootste zorg en naar beste kennis en weten samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website verouderd of incompleet is of onjuistheden bevat. Rembert Oldenboom / Floating Point is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Toegang tot en gebruik van deze website en de daarin opgenomen verwijzingen geschiedt voor risico van de bezoeker. Rembert Oldenboom / Floating Point is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.